Specijalne ponude

REZERVIŠI UNAPRED – PAMETAN IZBOR!

Detaljnije
Budget Garni Hotel logo mobile Budget Garni Hotel | Logo
Srb
Eng

Rezerviši sobuZatvori formular

Uslovi prodaje

Zahvaljujemo se zbog izvršene rezervacije. Molimo Vas da obratite pažnju na uslove prodaje:


Objašnjenja u vezi sa cenama:

Cena smeštaja obuhvata doručak, korišćenje Fitnes centra, PDV I osiguranje, besplatan WiFi internet u sobama i zajedničkim prostorijama.

Gradska taksa iznosi dodatnih 156,00 dinara po osobi i danu. Ona nije uključena u cenu smeštaja i podložna je promeni.

 1. Cene koje se odnose na rezervaciju usluga su dostupne pre i za vreme rezervisanja.
 2. Prikazane cene se odnose na jednu sobu za određeni broj gostiju i odabrani datum.
 3. Cene koje su potvrđene klijentu uključuju PDV ali ne i gradsku taksu u iznosu od 1.35 eura prema komercijalnoj kursnoj listi hotela i važe samo za period prikazan na Website-u ili mobilnim aplikacijama.
 4. Sve rezervacije, bez obzira odakle se vrše, se plaćaju u lokalnoj valuti hotela, osim ako hotel nije posebno naveo neki drugi način plaćanja.
 5. Svaka promena ili uvođenje novih zakonskih ili regulatornih taksi od strane kompetentnih organa uprave će se automatski odraziti na cene prikazane na datumu fakturisanja.
 6. Konverzija u stranu valutu se daje samo kao indikacija i nije ugovorna obaveza. Samo valuta potvrđena na rezervaciji je garantovana (ako se ova valuta razlikuje od valute koju konkretan hotel koristi, moguće promene u iznosu idu na teret klijenta).
 7. Ako se kod davanja cene kaže da se iznos plaća na dan dolaska ili odlaska iz hotela, a valuta klijenta nije ista kao valuta koju koristi taj hotel, iznos koji hotel naplaćuje može biti drugačiji od iznosa koji je naveden pri rezervisanju, zbog moguće razlike u deviznom kursu između dana rezervisanja i dana boravka u hotelu.
 8. Pri potvrđivanju rezervacije, Belgrade Inn će navesti ukupnu sumu za rezervisane usluge.
 9. Određene promotivne ponude na internetu prodaju se isključivo preko interneta, tj., sa daljine, i ni u kakvom slučaju se ne mogu kupiti na recepciji hotela.


Način plaćanja:

 1. Gost može platiti račun gotovinom, transferom preko banke ili važećim kreditnim karticama koje hotel prima: VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTERCARD.
 2. Plaćanje se vrši u hotelu za vreme boravka osim u slučaju posebnih uslova ili iznosa kada se plaćanje vrši u vreme rezervisanja (prethodno plaćanje određenih iznosa preko online usluge). Ovo prethodno plaćanje služi kao depozit. Ukoliko iznos nije prethodno plaćen online putem, hotel može od gosta tražiti da pri dolasku plati neki depozit ili da da odobrenje da se zaduži njegova kreditna kartica, kako bi se obezbedila garancija za plaćanje iznosa koji odgovara uslugama koje hotel pruža.
 3. Sve cene su date u eurima, a konačna faktura je u odgovarajućem iznosu dinara obračunatog na osnovu srednjeg kursa Narodne banke Srbije koji važi na dan prijavljivanja u hotel ili na dan plaćanja.
 4. U slučaju da gost ne dođe (rezervacija nije otkazana - gost nije došao) a rezervacija je garantovana kreditnom karticom, hotel će naplatiti kompenzacioni paušalni iznos koji odgovara iznosu koji se plaća za prvu noć, sa kreditne kartice koja je data kao garancija rezervacije. Svaka sledeća rezervisana noć boravka će biti otkazana bez naknade, osim ako nije drugačije navedeno u uslovima prodaje za rezervisani boravak.
 5. U momentu plaćanja, iznos koji je naplaćen kod rezervisanja obuhvata cenu smeštaja, takse koje se odnose na smeštaj, cenu obroka ako je doručak izabran, takse koje se odnose na obroke i sve ostale dodatne usluge koje je gost odabrao.

Garancija rezervacije

Svaka rezervacija mora biti pokrivena kreditnom karticom ili plaćanjem unapred. Plaćanje unapred mora biti obavljeno u roku od 3 radna dana od datuma rezervacije i najkasnije 2 radna dana pre dolaska. Obratite pažnju da ako se bankarski transfer ne obavi pre prijavljivanja gosta, hotel Belgrade Inn zadržava pravo da gostu naplati puni iznos rezervacije, da dobije prethodno ovlašćenje na njegovu kreditnu karticu ili da traži depozit.


Služba za rad sa gostima

Služba za rad sa gostima Vam je na raspolaganju za primedbe koje se odnose na rezervisanje smeštaja u hotelu.

Poštanska adresa je:

Belgrade Inn, Garni Hotel
Francuska 11, 11158 Beograd, Serbia
Tel: +381 11 4000 660; Fax: +381 11 4000 667
E-mail: info@belgradeinn.com
www.belgradeinn.com


Grupe

Kod rezervisanja više od 9 soba mogu se primeniti različiti i dodatni uslovi.

 1. Prethodno ovlašćenje na kreditnu karticu.
 2. Hotel Belgrade Inn zadržava pravo da pre Vašeg dolaska dobije prethodno ovlašćenje na Vašu kreditnu karticu.
 3. Ako na kreditnoj kartici ne postoje sredstva dovoljna da pokriju puni iznos rezervacije, hotel Belgrade Inn zadržava pravo da otkaže tu rezervaciju bez ikakvog obaveštenja.
 4. Molimo Vas da u vezi sa bilo kojom dodatnom informacijom bez odlaganja kontaktirate našu Službu za marketing i prodaju prodaju preko sledeće e-mail adrese: info@belgradeinn.com.
 5. Hotel zadržava pravo da odbije, otkaže ili izmeni rezervacije ako se pokaže da one sadrže, ili su rezultat, nesporazuma ili greške.


Uslovi otkazivanja

 1. slovi prodaje za rezervisani smeštaj tačno navode uslove za otkazivanje i/ili promenu rezervacije.
 2. Rezervacije sa izvršenim prethodnim plaćanjem ne mogu nikako biti promenjene ni/niti otkazane, a sume plaćene unapred kao depozit, ne mogu biti refundirane. Ovo je navedeno u Uslovima prodaje.
 3. Kada je to dozvoljeno Uslovima prodaje za rezervisani smeštaj:

  Rezervacije se mogu otkazati direktno preko Website-a ili mobilne aplikacije putem sekcije „Pregled ili otkazivanje rezervacije“

  Promene rezervacija se mogu obaviti direktno sa hotelom preko telefonskih brojeva navedenih na potvrdi rezervacije koja se šalje e-mail- om.
 4. ko se boravak završi ranije, gost plaća punu dogovorenu cenu. Iz tog razloga, neće biti izvršeno ni refundiranje sume u slučajevima plaćanja unapred.
 5. osti moraju napustiti svoje sobe pre 12:00 na dan odlaska, osim ako to nije drugačije navedeno. Ukoliko to ne urade, taj dan će im takođe biti naplaćen.


Odgovornost

 1. Fotografije objavljene na Website-u ili mobilnim aplikacijama nisu predmet ugovornih obaveza. Mada se trudimo da fotografije, grafički prikazi i tekst kojima se ilustruje hotel budu što precizniji prikaz smeštaja koji nudimo, ipak se mogu pojaviti neke varijacije i to, posebno, zbog promene nameštaja ili mogućeg renoviranja soba.
 2. Belgrade Inn ne može preuzeti odgovornost zbog neispunjenja ili neodgovarajućeg ispunjenja rezervacije u slučajevima kada se radi o „višoj sili“, delovanjima treće strane, i delovanja od strane gostiju, i to posebno kada se radi o nedostupnosti interneta, pristupa Website-u, upadu sa strane, kompjuterskim virusima ili neovlašćenoj prethodnoj naplati sa kartice od strane banke.
 3. Hyperlinks Vas mogu povezati sa sajtovima koji se ne odnose na Belgrade Inn Website ili Mobilne aplikacije. Belgrade Inn ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj ovih website-ova kao ni za usluge koje se na njima nude.
 4. Rezervacija ili plaćanje koje je nepravilno, bez rezultata, nekompletno ili lažno zbog bilo kog razloga koji se pripisuje gostu dovodi do otkazivanja rezervacije na trošak gosta bez prava korišćenja istog na sudu u bilo kom građanskom ili krivičnom postupku koji se vodi protiv tog klijenta.


Sporazum o dokazu

 1. Unos neophodnih bankarskih detalja, prihvatanje ovih uslova i formular za rezervaciju ili zahtev za isti, čine elektronski potpis koji je ekvivalentan fizičkom potpisu između dve strane.
 2. Kompjuterizovani zapisi u IT sistemima Belgrade Inn hotela, čuvaju se u prihvatljivim bezbednosnim okvirima, i smatraće se dokazom međusobne komunikacije, naloga i plaćanja između dve strane.
 3. Kupci su ovim putem obavešteni da je njihova IP adresa zabeležena u momentu rezervacije.


Celovitost sporazuma

 1. Ovi uslovi prodaje, uslovi prodaje smeštaja koji je gost rezervisao, i formular za rezervaciju ili zahtev za isti, predstavljaju obaveze strana u njihovoj celokupnosti.
 2. Nikakav opšti ili poseban uslov od strane gosta ne može biti inkorporiran u ove uslove.
 3. Dokumenta koja predstavljaju ugovorne obaveze između strana su, po opadajućem prioritetu, formular za rezervaciju ili zahtev za isti (koji pokrivaju posebne uslove za iznos rezervisanog smeštaja) i ovi uslovi.
 4. U slučaju neusklađenosti između formulara za rezervaciju i ovih uslova, samo odredbe iz formulara će se primenjivati na neku konkretnu obavezu.


Uređivanje/promene uslova kod online prodaje

Belgrade Inn hotel može u bilo kom momentu modifikovati i/ili dopunjavati ove uslove online prodaje. U tom slučaju, hotel će novu verziju uslova za online prodaju postaviti online i oni će se odmah automatski primenjivati na sve kupce.

Klijenti bi trebalo da pogledaju dodatne uslove prodaje koji se odnose na cenu, vrstu sobe ili vrstu usluga koji su prikazani na cenovniku.